logo

Naša nova web stranica će uskoro biti dostupna!

 

 

Za informacije, dogovore i rezervacije kontaktirajte nas na:

- telefon: +385 1 8009 955

- mobitel: +385 91 2997 779

- e-mail: info@skinparadise.hr

Naša adresa: Zagreb, Gundulićeva 48